Big data -> Gegevens verzamelen
Voor het verzamelen van digitale gegevens, is het een keuze om bestaande gegevens te verzamelen of u verzamelt gegevens zelf.

Bestaande gegevens
Gegevens die verzamelt zijn door instellingen zoals het CBS, het Kadaster en Open Data Overheid.

Verzamelt het zelf
Bij de keuze van het zelf verzamelen van gegevens worden gegevens zelf gecreëerd. Door middel van een API is het mogelijk om zelf gegevens te creëren. Deze kan dan benaderbaar zijn via een methode als REST, SOAP, RSS of XML/RPC. Het formaat dat wordt teruggestuurd kan dan bijvoorbeeld XML of JSON zijn. Het is ook nog mogelijk om gegevens te verzamelen van websites, door middel van scrapen.