Vaardigheden

De vaardigheden zijn onderverdeeld in sociale vaardigheden en digitale vaardigheden.
De sociale vaardigheden om met anderen om te gaan en te communiceren. De digitale vaardigheden voor mijn ICT kennis.